Publisert Legg igjen en kommentar

Ny Tid: Solidaritetsprosjekt starter opp i Norge

En bred solidaritetskampanje med det greske folket har fått en oppløftende start, ifølge LO-leder.

Av Arnljot Ask, aktiv i Solidaritet med Hellas og styremedlem i Solidaritet med Kurdistan.

LO i Oslo var blant dem som inviterte Christos Giovanopoulos til Norge i slutten av august. De har allerede bevilget penger – og drevet informasjonsarbeid om arbeidet – til «Solidaritet for alle». Fellesforbundet bevilget også 50 000 kroner på sin siste kongress, og Giovanopoulos besøkte også dem.

LO Oslos mål med invitasjonen av Giovanopoulos var å prøve å få i stand et mer permanent og bredere solidaritetsarbeid fra fagbevegelsen i Norge. Også Norges sosiale forum, Attac og andre solidaritetsmiljøer som kunne tenkes å være interessert, ble invitert. Tiltaket skal være partipolitisk uavhengig både i Norge og i Hellas. Støtten skal gå direkte til selvorganiseringsbevegelsen i Hellas og til de konkrete prosjektene de driver.

Flere bidrar
Ifølge leder i LO Oslo Roy Pedersen ble resultatet svært oppløftende.

«Giovanopoulos møtte folk fra flere fagforbund da han var her, som alle var interessert i å følge opp. Fagforeningsfolk som ikke hadde mulighet til å være med på møtene, har også gitt positive tilbakemeldinger, og vi håper på å få med flere av disse til å stille seg bak initiativet. Både Attac Norge og Norges sosiale forum slutter seg til, og Den greske foreningen i Norge har også sagt at de ser svært positivt på dette.»

Hvordan har dere tenkt å bidra?

«Vi vil starte en innsamlingskampanje for å gi økonomisk bistand. Grekerne vil selv stå for opplæringsvirksomheten på jobbtreningssentrene og driften av de andre aktivitetene de setter i gang. Siden dette blir organisert lokalt, vil deltakerne bo hjemme. Men det kommer til å være behov for støtte til lokalleie for opplærings- og produksjonshaller, anskaffelse av redskaper og materiale, transporttjenester og så videre.»

Skal dere bare ha pengeinnsamling ?

«Vi vil også drive informasjonarbeid om prosjektene vi støtter, og hvordan de fungerer sosialt og politisk i Hellas. Vi skal også spre informasjon om utviklingen i Hellas, uten å ta stilling til den partipolitiske kampen der. Det siste må organisasjoner og miljøer i Norge gjøre for egen regning, ikke på vegne av solidaritetskampanjen vår.»

Ringer i vannet
Er det bare organisasjoner som kan bidra med penger eller annen støtte?

«Nei, også enkeltpersoner kan bidra, både med penger og ved å besøke den greske solidaritetsbevegelsen. Det at flere drar ned og får innblikk i arbeidet som drives, er positivt både for grekerne og oss her i Norge. Vi vil være behjelpelig med å opprette kontakter.»

Hvordan kan vi være sikre på at pengene kommer frem til rette vedkommende og blir brukt som lovet?

«Rapport og regnskap for bruken av pengene vi samler inn vil gis til alle bidragsytere. Og vårt regnskap vil være underlagt revisjonen til fagorganisasjonen som tar ansvar for vår økonomi.»

LO Oslo-lederen avslutter med å oppfordre organisasjoner og foreninger nasjonalt og lokalt til å støtte opp om initiativet.

«Vi som drar dette i gang, ser ikke på oss som et lukket selskap, og vi håper støttearbeidet til de hardt pressede grekerne kan spre seg som ringer i vannet.»

Denne teksten sto opprinnelig på trykk i Ny Tid  13. oktober 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.