Vis solidaritet!

Det greske folket trenger fortsatt solidarisk støtte. De greske solidaritetsgruppene har langt fra blitt overflødige. Den sittende regjeringens privatiseringsiver og vilje til å bygge ned offentlige helsetjenester, betyr at solidaritetsklinikkene og de frivillige som jobber der fremdeles trengs. Trengs gjør også vår solidaritet.

I løpet av desember kom det inn over 10 000 kr i julegavedonasjoner til vårt arbeid i Hellas – tusen takk, alle sammen! Men det går fortsatt an å bidra, både små og store summer er velkomne.

Gavesummen du vil gi, overfører du til konto 9001 05 76104 eller via Vipps 83815. Les gjerne mer om hvordan tidligere innsamla midler har blitt brukt.

Frivillige ved en solidaritetsklinikk i Pireus.
Frivillige ved en solidaritetsklinikk i Pireus. Klinikkene driftes på dugnad av leger og helsearbeidere på fritida, og av arbeidsledige helsearbeidere rammet av nedskjæringene.

Hva er Solidaritet med Hellas?

Solidaritet med Hellas er en norsk solidaritetsaksjon som støtter helseprosjekter i Hellas driftet av greske solidaritetsgrupper. Prosjektene er del av en stor og brei bevegelse av greske solidaritetsgrupper og bygger på sjølorganisering og frivillighet.

Den økonomiske krisen førte til at store deler av de greske helsetjenestene brøyt sammen og folkehelsen ble hardt rammet. Mer enn femti solidaritetsklinikker har sett dagens lys, de har hatt avgjørende betydning for hundretusentalls grekere.

Klinikkene driftes på dugnad av leger og helsearbeidere på fritida, og av arbeidsledige helsearbeidere rammet av nedskjæringene.

Helsesituasjonen for folk med dårlig råd er prekær. Helsearbeidere aksjonerer mot at enda flere offentlige sjukehusplasser legges ned.