Vis solidaritet!

Tretten år etter at finanskrisen rammet Europa, trenger det greske folket fortsatt solidarisk støtte. De frivillige solidaritetsgruppene i Hellas som ble opprettet da, har dessverre ikke blitt overflødige.

Bakgrunnen er grekernes kamp mot storkapitalens utarming av Hellas, hvor særlig den såkalte «Troikaen» har krevd store kutt i offentlige tjenster. Troikaen er Den europeiske sentralbanken, EU-kommisjonen og Det internasjonale pengefondet.

Den sittende regjeringa følger opp Troikaens krav. Regjeringas privatiseringsiver og vilje til å bygge ned offentlige helsetjenester, den skyhøye arbeidsledigheten, og at en tredel av folket fortsatt lever under fattigdomsgrensa, betyr at solidaritetsklinikkene og de frivillige som jobber der fremdeles behøves.

Behøves gjør også vår solidaritet. En solidaritetsaksjon hvor LO i Oslo er med, har i flere år samlet inn penger til de greske solidaritetsgruppene. Om du vil bidra, er både små og store summer velkomne.

Gavesummen du vil gi, overfører du til konto 9001 05 76104 eller via Vipps 83815. Les gjerne mer om hvordan tidligere innsamla midler har blitt brukt.

Les mer om situasjonen i Hellas nå, om grekernes økonomiske utfordringer i dag, og om ulike sider ved det greske samfunnet.

Les mer om grekernes grasrotsolidaritet og hvordan du kan bidra med støtte.

Frivillige ved en solidaritetsklinikk i Pireus.
Frivillige ved en solidaritetsklinikk i Pireus. Klinikkene driftes på dugnad av leger og helsearbeidere på fritida, og av arbeidsledige helsearbeidere rammet av nedskjæringene.