Om oss

Solidaritet med Hellas er en norsk solidaritetsaksjon som støtter helseprosjekter i Hellas driftet av greske solidaritetsgrupper. Prosjektene er del av en stor og brei bevegelse av greske solidaritetsgrupper og bygger på sjølorganisering og frivillighet.

Vi driver med pengeinnsamling og informasjonsarbeid. Du kan lese rapport om bruken av pengene vi har samlet inn til og med 2020 her.

Bidragskonto hos LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo:
Konto 9001 05 76104
Vipps 83815

For nærmere informasjon om initiativet, kontakt:

Ingunn Gjerstad (930 27 592, ingunn.gjerstad@lo-oslo.no)
Ellen Engelstad (984 03 086, ellen@manifest.no)
Arnljot Ask (993 92 188, elfossen@online.no)
Konstantin Alther (konstantin@wemail.no)
Marit Halse (marit.halse@lo-oslo.no)

Bakgrunn

Enkeltpersoner fra fagbevegelsen og de sosiale bevegelsene i Norge tok høsten 2016 initiativ til å opprette Solidaritet med Hellas, etter at flere organisasjoner og partier hver for seg hadde drevet solidaritetsarbeid i flere år. Bakgrunnen var grekernes kamp mot den såkalte Troikaens (Den europeiske sentralbanken (ESB), EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) utarming av Hellas. Dette var de originale initiativtakerne:

Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet
Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen
Lars Johnsen, leder Norsk Transportarbeiderforbund
Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund
Stein Gulbrandsen, AU medlem Fagforbundet
John Peder Denstad, leder LO Trondheim
Jo Jenseng, leder LO Stavanger og Omland
Roy Pedersen, leder Nei til EU
Joannis Aliferis, leder Den greske foreningen i Norge
Asbjørn Wahl, leder For Velferdsstaten
Idar Helle, utreder i De Facto
Ellen Engelsted, redaktør Manifest Tidsdskrift
Roy Pedersen, daværende leder LO i Oslo
Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge
Are Einari Skau, leder i Norges Sosiale Forum
Boye Ullmann, leder Nei til EUs faglige utvalg
Tora Systad Tyssen, leder Fellesutvalget for Palestina
Arnljot Ask, styremedlem Solidaritet med Kurdistan

Flere andre av initiativtakerne har også i perioder deltatt i styringsgruppas arbeid. Kjetil Grønvold, som i lengre perioder oppholdt seg i Hellas, har i hele perioden vært nettverkets «utsendte» der, og vært den som har hatt det løpende kontakt med de greske solidaritetsgruppene og klinikkene vi har hatt innsamling til.

LO i Oslo stilte sine lokaler og ressurspersoner til rådighet for nettverkets aktivitet, inkludert ansvar for det regnskapsmessige arbeidet, og har vært avgjørende for kontinuiteten i arbeidet. LO i Oslo sitt Internasjonale utvalg har hele tiden vært en aktiv medspiller.

Solidaritet med Hellas oppfordrer også personer fra andre organisasjoner og foreninger, nasjonalt og lokalt, om å jobbe for at deres medlemmer støtter opp om dette solidaritetsprosjektet. Initiativet er partipolitiske uavhengig, også i Hellas. Støtten går direkte til selvhjelpsbevegelsen der.