Greske solidaritetsgrupper

De greske solidaritetsgruppene er en grasrotbevegelse med minst 400 lokalorganisasjoner. Gruppene er driftet av folk sjøl, og er uavhengige av partier og staten. Solidaritetsgruppene startet i 2012, parallelt med den politiske bevegelsen mot innstramningspolitikken til den såkalte Troikaen – EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet.

Utfordringene i Hellas er fortsatt enorme. Landet har ennå ikke kommet seg etter Memorandum-perioden. Arbeidsledigheten er fortsatt skyhøy og øker igjen. Mer enn en tredel lever fortsatt under fattigdomsgrensa, statsgjelda vokser på ny og EU presser på for ytterligere innstramminger. Selvhjelpsorganiseringen springer ut av den humanitære krisa, men den peker også videre framover mot en mer solidarisk måte å organisere det greske samfunnet på.

Solidaritetsgruppene er aktive på områder som utdanning, helse, husvære, matutdeling, rettshjelp, kultur, solidaritet med innvandrere og flyktninger og internasjonal solidaritet utover Hellas sine grenser. Mer informasjon om solidaritetsgruppene finnes blant annet på nettsiden: www.solidarity4all.gr.

Siden statlige helsetjenester har kollapset, og behovet for tjenestene fra nettverket med solidaritetsklinikker stadig øker, har vår aksjon valgt å prioritere disse. Helsestasjonene og klinikkene driver både medisinutdeling og lege- og tannlegebehandling. Klinikkene hjelper folk med å komme i kontakt med andre solidaritetsgrupper når de ser at pasienter har problemer med få dekket basale behov som mat og husvære.