Om oss

Solidaritet med Hellas er en norsk solidaritetsaksjon som støtter opp om helseprosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen rundt «Solidaritet for alle» (S4A) driver i landet i dag.

For nærmere informasjon om initiativet, kontakt:
Roy Pedersen (930 27 592, roy.pedersen@lo-oslo.no)
Petter Slaatrem Titland (950 38 128 petter.st@attac.no)
Ellen Engelstad (984 03 086, ellen@manifest.no)
Arnljot Ask (993 92 188, elfossen@online.no)

Følgende enkeltpersoner fra fagbevegelsen og de sosiale bevegelsene i Norge stiller seg bak appellen om støtte:

Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet
Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen
Lars Johnsen, leder Norsk Transportarbeiderforbund
Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund
Stein Gulbrandsen, AU medlem Fagforbundet
John Peder Denstad, leder LO Trondheim
Jo Jenseng, leder LO Stavanger og Omland
Roy Pedersen, leder LO Oslo
Joannis Aliferis, leder Den greske foreningen i Norge
Asbjørn Wahl, leder For Velferdsstaten
Idar Helle, utreder i De Facto
Ellen Engelsted, redaktør Manifest Tidsdskrift
Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge
Are Einari Skau, leder i Norges Sosiale Forum
Boye Ullmann, leder Nei til EUs faglige utvalg
Tora Systad Tyssen, leder Fellesutvalget for Palestina
Arnljot Ask, styremedlem Solidaritet med Kurdistan

Vi oppfordrer også personer fra andre organisasjoner og foreninger,
nasjonalt og lokalt, om å jobbe for at deres medlemmer støtter opp om dette solidaritetsprosjektet. Initiativet er partipolitiske uavhengig, også i Hellas. Støtten går direkte til selvhjelpsbevegelsen der.

Vi vil drive pengeinnsamling og informasjonsarbeid. Rapport og
regnskap for bruken av pengene vi samler inn vil gis til alle bidragsytere og offentliggjøres på vår hjemmeside.

Bidragskonto hos LO Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo.
Konto 9001 05 76104.
Vipps 83815.