Gresk grasrotorganisering mot krisa

Greske «Solidaritet for alle» (S4A) er en grasrotbevegelse med rundt 400 lokalorganisasjoner. S4A er driftet av folk sjøl, og er uavhengig av partier og staten. Organisasjonen startet i 2012, parallelt med den politiske bevegelsen mot innstramningspolitikken til den såkalte Troikaen (EU, Den europeiske sentralbanken og IMF).

Utfordringene er enorme i et land der en fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredel lever under fattigdomsgrensa, statsgjelda er uhåndterlig og EU presser på for ytterligere innstramminger. Selvhjelpsorganiseringen springer ut av den humanitære krisa, men den peker også videre framover mot en mer solidarisk måte å organisere det greske samfunnet på.

S4A er aktive på områder som utdanning, helse, husvære, matutdeling, rettshjelp, kultur, solidaritet med innvandrere og flyktninger og internasjonal solidaritet utover Hellas sine grenser. Mer informasjon om organisasjonen finnes på nettsiden http://www.solidarity4all.gr.

På S4As siste nasjonale konferanse mai 2015 ble det bestemt å starte opp tiltak for å få arbeidsløse ut i arbeid igjen, gjennom nye bedrifter drevet som nabolagsprosjekter. Disse er i startfasen nå.

Siden statlige helsetjenester har kollapset, og behovet for tjenestene til nettverket med klinikker stadig  øker, velger vi å prioritere hjelpen dit. Helsestasjonene driver både medisinutdeling, lege- og tannlegebehandling. De hjelper folk å komme i kontakt med andre solidaritetsgrupper når de ser at pasienter har problemer med få dekket basale behov som mat og husvær.